Image

Studera musik vid Sibelius-Akademin

​Konstuniversitetets Sibelius-Akademi förmedlar den högsta musikutbildningen i Finland. Här utbildas konstnärer, pedagoger och musikexperter som jobbar inom många olika områden. Hörnstenarna i verksamheten är undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet.

Förutom musikkandidat- och musikmagisterexamen kan man också avlägga musiklicentiat- och musikdoktorsexamen vid Sibelius-Akademin.

De offentliga konserterna är fönstret utåt för akademins konstnärliga verksamhet. Varje år hålls omkring 700 konserter, vilka utgör en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud.

Förutom i Helsingfors finns Sibelius-Akademin också i Kuopio och Seinäjoki. Sibelius-Akademins specialbibliotek är öppet för alla och ligger i Musikhuset i Helsingfors.

Ansökan till Konstuniversitetet sker i vårens första gemensamma ansökan 3.1-17.1.2024.

Contact person

Marina Lindholm
marina.lindholm@uniarts.fi
+358 40 710 4358

Educations & application


Sibelius-Akademin har många olika utbildningsprogram. Man kan studera allt från folkmusik, jazz, Global music och Arts Management till komposition och musikteori, musikteknologi och dirigering. Man kan även bedriva instrument- och sångstudier i klassisk musik.

På avdelningen för musikpedagogik utbildas musikpedagoger och utbildningen ges såväl på finska som på svenska. Det är den enda utbildningen som ger ämneslärarbehörighet i musik för finlandssvenska grundskolor och gymnasier. Utbildningen är mycket mångsidig och genom att studera musikpedagogik kan man också jobba vid musikläroanstalter eller med barn- och vuxenpedagogik inom det fria bildningsväsendet.

Vid avdelningen för kyrkomusik kan man också studera på svenska. Utbildningen ger behörighet för kantorstjänst inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland men förbereder också för många andra uppgifter inom musikområdet.

5,5-årig kandidat- och magisterutbildning samt 2,5-årig magisterutbildning