Image

Studera musik vid Lafo

Lappfjärds folkhögskola erbjuder folkhögskoleutbildning i musik (rock, pop, jazz), ljudteknik och musikproduktion i en inspirerande miljö.  Här kan du studera ljudteknik i en professionell inspelningsstudio. Du kan lära dig skriva, producera och spela in egna låtar med hjälp av moderna verktyg. Du kan utvecklas som musiker på ditt instrument och tillsammans med andra i band.

Musiklinjen, ljudtekniklinjen och musikproduktionslinjen är heltidsstudier, till vilka man kan söka utan tidigare utbildning eller erfarenhet inom branschen. Många av dagens ledande aktörer i branschen har börjat sin bana hos oss! 

​Ettåriga utbildningar inom ljudteknik, musik och musikproduktion på Lappfjärds folkhögskola ger en omfattande grundutbildning för vidare studier inom musikbranschen, samt kompletterar och uppdaterar branschkunskapen för musiker. Vi ger dig möjlighet att avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens rekommendationer.

Contact person

Casper Sahlström
casper.sahlstrom@krs.fi
+358 40 845 6870