Studiestigar

Karriär inom musiken

De svenskspråkiga musikutbildningarna i Finland inom olika stadier jobbar tätt tillsammans. Vi finns idag i Jakobstad, Vasa, Kristinestad, Borgå, Karis och Helsingfors.

Vi vill att du ska kunna skapa ditt eget utbildningspaket från början till slut hos oss.  Vi erbjuder idag många valmöjligheter från andra stadiet och fri bildning fram till yrkeshögskole- och universitetsnivå.

Varje år möter vi nya och drivna studerande som vill bredda sin kompetens, utbilda sig, få en djup kunskap inom sin nisch och träffa andra musiker. Hos oss är allt det möjligt!