Image

Studera musik vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias utbildning i musik är den enda musikutbildningen på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 sp och tar normalt 4 år i anspråk. Efter avklarad utbildning utexamineras man till musiker (YH) eller musikpedagog (YH).

Vid Yrkeshögskolan Novia kan du studera klassisk musik, rytmmusik, barockmusik, kyrkomusik samt Entrepreneurship in the Arts, Music, Media & Marketing

Studierna förbereder och ger dig en spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen idag. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds du i att utveckla din musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamheter. För musikpedagogerna ingår 60 sp i pedagogik, vilka genomförs i samarbete med Åbo Akademi.

Contact person

Marcus Söderström
marcus.soderstrom@novia.fi
+358 44 780 5851