Image

Studera musik vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias utbildning i musik är den enda musikutbildningen på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 sp och tar normalt 4 år i anspråk. Efter avklarade studier utexamineras man till musiker (Bachelor) eller musikpedagog (Bachelor). Man kan även avlägga en engelskspråkig högre yrkeshögskoleexamen (Master); Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in the Arts, Music Production.

Vid Yrkeshögskolan Novia kan du studera inom genrerna rytmmusik, klassisk musik, barockmusik och kyrkomusik.

Studierna förbereder och ger dig en spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen idag. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen, musikproduktion och branschkännedom stöds du i att utveckla din musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamheter. För musikpedagogerna ingår 60 sp i pedagogik, vilka genomförs i samarbete med Åbo Akademi.

Contact person

Marcus Söderström
marcus.soderstrom@novia.fi
+358 44 780 5851