Image

Studera musikvetenskap vid Åbo Akademi – Campus Åbo

Vid Åbo Akademis musikvetenskap kan du fördjupa dig i musikens olika delområden upp till en kandidat-, magister- eller till och med doktorsexamen.

Musikvetenskapen lär dig bl.a. se musik i ett brett kulturellt perspektiv, förstå och förklara musik på olika sätt, jobba med musikrelaterade frågor i samhället och vidga dina vyer inom allt från konstmusik till populär-, jazz-, folk- och världsmusik.

Åbo Akademi erbjuder ett universitets breda kursutbud i en urban miljö, men undervisningen sker i små grupper och det är möjligt att få personlig handledning. Det är också möjligt att få nya erfarenheter genom att åka på utbyte, t.ex. Ljud- och musikproduktionslinjen vid Högskolan Dalarna i Sverige är ett populärt resmål.

Studenter med examen i musikvetenskap placerar sig i regel väl som musikexperter inom flera olika sektorer av musik- och kulturlivet. Musikvetare jobbar bl.a. inom konsertbranschen och orkesterväsendet, som musikredaktörer, musikbibliotekarier och -arkivarier, inom musikindustrin och i olika musikorganisationer. En del kombinerar musikvetenskap med praktiskt musikutövande eller musikpedagogik.

Musikvetenskap är en humanvetenskaplig utbildning, studierna går med andra ord inte ut på att spela och sjunga. Studenterna brukar dock syssla med musik i olika former, bl.a. genom att musicera i studentkörerna Flora och Brahe Djäknar, symfoniorkestern Akademiska Orkestern, Akademiska Spexet och Rockföreningen vid Åbo Akademi.

Contact person

Johannes Brusila
jbrusila@abo.fi
+358 46 921 6865