Musikutbildning i Finland

Hitta din personliga studieväg i det breda utbudet av skolor och utbildningar på svenska i Finland!

Här hittar du information om studiemöjligheter inom musik, musikproduktion, musikpedagogik, musikvetenskap och ljudteknik.

Till utbildningarna

Utbildning i fokus

Allt inom musikbranschen handlar om utbildning och ständig övning. Det är här allt tar sin början. Vi erbjuder utbildning på andra och tredje stadiet samt inom det som kallas fria bildningen. Med andra ord kan du avlägga yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsexamen, eller ta ett värdefullt studieår där du framför allt hittar din egen inriktning. Våra utbildningar leds av erfarna, hängivna och drivna pedagoger.

Entreprenörskap

Entreprenörskap är en bärande styrka inom musikbranschen. Det handlar om kreativitet, initiativkraft, att våga experimentera sig fram och jobba med mångfald inom branschen. Inom våra musikutbildningar tränar du också ditt eget entreprenörskap på olika stadier och nivåer. Du blir självständigare i din roll som utbildad yrkesperson i musikbranschen.

Nätverk & kunskap

Det är under studietiden som det kanske viktigaste nätverket med kontakter skapas. Den grunden följer med dig resten av livet. För att kunna jobba sig fram i musikbranschen behövs kunskap och ett stort engagemang, men också människor runt omkring dig som stöder och hjälper. Musikutbildningens olika aktörer erbjuder dig sammanhang och möjligheter där du självständigt kan skapa ditt kontaktnätverk.

Kontaktformulär startsida