Viktigt att våga nätverka i Svenskfinland!


Vi ser verkligen att det finns mycket synergier både för utvecklingen och för kvaliteten på musikutbildningen. Det är jätteviktigt, och det här nätverket stöder det väldigt mycket.

Marie Granbacka är verksamhetskoordinator vid Bildningsalliansen, och arbetar vid regionkansliet som finns på Campus Allegro i Jakobstad. På campuset finns flera utbildningar och skolor med olika utbud inom konst och musik. Granbacka sitter med i arbetsgruppen för musikutbildning.fi som representant för Bildningsalliansen.

Bildningsalliansen är en tak- och intressebevakningsorganisation för den fria bildningen på svenska i Finland. Till medlemmarna hör svensk- och tvåspråkiga arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsinstitut och SFV:s studiecentral. Utöver intressebevakning jobbar man med mycket olika projekt. Både fortbildningsprojekt för medlemmarnas administrativa och pedagogiska personal, men även utvecklingsprojekt som på olika sätt gynnar medlemmarnas verksamhet. Vissa av Bildningsalliansens projekt har tangerat musik på olika sätt. Bland annat har man ett pågående projekt inom integration på svenska där integration genom musik och kultur varit i fokus.

– Vi jobbar mycket med integrationsfrågor och där har vi kunnat konstatera att musik är ett fint verktyg när man vill inkludera och jobba med integration, säger Granbacka.

Pandemin har haft stora konsekvenser i alla branscher och industrier. För utbildningssektorn har denna tid varit väldigt utmanande – inte minst för lärare och elever har distansundervisningen varit krävande.

– Det är många som har gjort väldigt fina kurser online, men avsaknaden av det fysiska mötet har nog varit speciellt kännbart inom alla konstformer, och framförallt inom musiken. Jag tycker ändå att alla våra medlemmar har gjort ett enormt fint jobb, som har kämpat och planerat om och fått verksamheten i någon mån att fortsätta. De har visat att det går, det har inte stannat av, och det tycker jag är det viktigaste att belysa – man har ändå försökt göra det bästa av situationen.

Musikutbildning på svenska i Finland

I och med den förlängda läroplikten så har det skapats helt nya möjligheter. Den förlängda läroplikten innebär bland annat att ungdomar nu kan studera gratis ett år på folkhögskola, vilket inte varit möjligt förut.

Det finns ett stort utbud av musikutbildningar i Svenskfinland idag, på olika nivåer och på olika platser. Den som vill studera konst och musik har många valmöjligheter. Det finns grundläggande konstundervisning i många olika konstformer, där musiken är en av dessa, och man kan redan i tidig ålder börja ta del av kontinuerlig undervisning i musik. Många av Bildningsalliansens medlemmar erbjuder grundläggande konstundervisning. Från sin arbetsplats på Campus Allegro, tycker sig Granbacka även se att det finns efterfrågan på musikutbildningar på svenska i Finland.

– Jag ser att det finns ett tydligt spår som man kan gå. Det finns en kontinuitet i att man kan börja i en låg ålder, och sen finns det olika steg att ta för att jobba vidare på sitt musikintresse som också kan utvecklas till någonting som man vill syssla med på en professionell nivå.

Granbacka vill även lyfta fram folkhögskolorna i Svenskfinland, och de möjligheter det ger för unga i Finland idag.

– I och med den förlängda läroplikten så har det skapats helt nya möjligheter. Den förlängda läroplikten innebär bland annat att ungdomar nu kan studera gratis ett år på folkhögskola, vilket inte varit möjligt förut. Det är en jättefin möjlighet, och ett år som vi av erfarenhet vet att många studeranden har uppskattat väldigt mycket efter grundskolan – att kunna landa ett år på en folkhögskola. Det finns tre folkhögskolor där man på svenska kan studera musik ett år för att sen se om man vill syssla med det i framtiden, och vill man så finns det andra utbildningsspår att bygga vidare på ända upp på professionell nivå

Vikten av nätverk

Bildningsalliansen ser det som en väldigt viktig och positiv sak att man samarbetar med övriga utbildningsorganisationer, vilket är något många av deras medlemmar gör.

– Det är viktigt att vi vågar nätverka inom Svenskfinland. Vi är ändå så få och så små här i Svenskfinland så att i många frågor vinner vi mycket på att prata och diskutera, och att samarbeta. Vi har alla våra egna kunskapsområden och ibland kan man göra någonting tillsammans som stöder varandras verksamhet. Många folkhögskolor samarbetar med gymnasier på olika sätt, t.ex. kan gymnasiestuderande komma och studera en hel period vid en folkhögskola, eller så kan man gå kurser på Arbis som man får studiepoäng för.

Gällande projektet musikutbildning.fi, ser Granbacka det som en stor fördel och positivt att musikutbildningar på svenska i Finland kommer samman i ett projekt för att hjälpa till med att synliggöra och lyfta upp deras verksamhet.

– Vi ser verkligen att det finns mycket synergier både för utvecklingen och för kvaliteten på musikutbildningen. Det är jätteviktigt, och det här nätverket stöder det väldigt mycket.


27.04.2021
 /