Nätverk är allt


Att bygga nätverk handlar om att lära känna varandra via samarbeten.

Dunks nya verksamhetsledare Hilde Losvik är övertygad om att Musikutbildning i Svenskfinland är ett nätverk som både ger förståelse och gemenskap. Det har en enorm betydelse på alla plan.

– Musikbranschen är stor i Svenskfinland – och nätverk är allt! På många sätt ger de utbildningar som finns idag ett starkt praktiskt kunnande, men det handlar också om få en förståelse för musikområdet. Att bygga nätverk handlar om att lära känna varandra via samarbeten. Vi har en viktig roll i att inkludera varandra, vilket vi faktiskt gör via samarbetet inom den svenskspråkiga musikutbildningen.


10.11.2020
 /