Musikutbildning i Finland – För en rättvis och ärlig musikbransch fri från diskriminering


I och med Yrkeshögskolans Arcadas anslutning till projektet är Musikutbildning i Finland nu ett komplett samarbete av samtliga svenskspråkiga musikutbildningar i Finland. Därför lanserar vi nu vår nya hemsida och grafiska profil. All information om musikutbildningarna och projektet finns nu även förutom på svenska också på finska och engelska.

Med den nya profilen vill vi framhäva musikutbildningarnas budskap om mångfald, rättvisa och inkludering.

Musikutbildning i Finland välkomnar alla människor oberoende av sexualitet, könsidentitet- och uttryck, religion, etnicitet, nationalitet, funktionsnedsättning eller ekonomisk bakgrund.

Vi jobbar för en rättvis och ärlig musikbransch fri från diskriminering!