Student Stories – Joel Enqvist


Joel Enqvist studerar musikpedagogik vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Hans studier vid Sibelius-Akademin började hösten 2019, med planer om att en vacker dag jobba som musiklärare i skolvärlden. Joel är uppvuxen i Lappträsk i Östra Nyland och man kan säga att han kom från skogen till Sibelius-Akademin. För närvarande bor han i Borgå. Lärarskap har alltid intresserat honom och eftersom musiken alltid varit närvarande, kändes det som en naturlig kombination att utbilda sig till musiklärare.

Vad gäller instrumenttalang upplever han sig inte som någon virtuos på något instrument, men han spelar allt som kommer emot. Främst spelar han violin, gitarr, piano och till en viss del också övriga bandinstrument. Sångrösten är också ett av de viktigaste instrumenten för honom

Han har fått äran att medverka i körer, orkestrar, spelmanslag, mindre grupper av olika slag, dansband och till viss mån även teater. Joel känner att hans stora uppgift som musiker och musikpedagog är att jobba för det lokala kulturlivet i Östra Nyland, och förena kulturen med “byyssarna” så att säga.

Vid sidan om musiken är Joel föreningsaktiv och gillar också praktiska arbeten av olika slag. Mental avkoppling finner han i bilen på landsvägen då väglaget är torrt och vyerna vackra.

Mer om Joel och hans väg i musikbranschen hittar du på vårt instagramkonto @musikutbildning.fi


20.09.2021
 /