Inom musiken snackar man inte till sig nätverk – man spelar in sig i dem


Den nordiska kopplingen och nätverken stärks under studieåren. Här kopplar man in perioder utomlands i studierna, vilket också i det här fallet leder till nordiska nätverk och samarbete i tidigt skede. 

Han är bekant från många olika sammanhang. Som skådespelare, som musiker och från tiden som ombudsman för Svenska Kulturfonden. Numera är Håkan Omars prefekt för Yrkeshögskolan Novias konst- och kulturområde. Och han strålar av entusiasm när han talar om bildning, nätverk och vardagen i den yrkeshögskola som leder musikutbildningen på svenska i Finland. 

Under sina år på kulturfältet har Håkan Omars jobbat sig in i olika nätverk inom branschen. Nätverken har öppnat många dörrar och nya möjligheter. Som prefekt jobbar han numera också med antagningen av nya studerande. Varje år tar Novia in cirka 20 nya studerande till musikutbildningen inom området konst och kultur och där kommer procentuellt sett en stor del från andra stadiets musikutbildningar. Men även gymnasier och öppna yrkeshögskolan fungerar som bas för nya studerande vid Novia. 

– Vill man skapa karriär som musiker eller -pedagog så är andra stadiets musikutbildningar en bra bas och inkörsport till bachelorutbildningar på tredje stadiet. Det ger en skjuts framåt helt enkelt. En del hittar rätt direkt men en del är också så kallade “late bloomers”, de som helt enkelt hittar branschen lite senare i livet. Då är det bra med en baskunskap från en studiestig som inleds under andra stadiet, berättar Håkan Omars. 

– I dagens läge konkurrerar Novia på ett finlandssvenskt plan om studerande och samtidigt är tredje stadiet den nivå där kunskapen spetsas till . I Jakobstad har vi till exempel fokus på rytm-, klassisk-, barock- och kyrkomusik. 

En del av de utexaminerade blir frilansmusiker och det finns en klar kvalitetsribba att ta sig över. 

– En del av våra utexaminerade går i dagens läge vidare t.ex. till Sibeliusakademin, till musikhögskolan i Stockholm eller till musikvetenskap vid Åbo Akademi. Den nordiska kopplingen och nätverken stärks under studieåren. Här kopplar man in perioder utomlands i studierna, vilket också i det här fallet leder till nordiska nätverk och samarbete i tidigt skede. 

Att skapa nätverk inom branschen är inte det lättaste men när man väl landat i något av dem brukar de hålla länge och skapa en bra grund för karriären. 

Man är varandras konkurrenter på ett sätt och när man hittar varandra så handlar det om ett socialt och professionellt samarbete. – Håkan Omars

– Man kan säga att man prövas i turnébussen! Det kan finnas slutna kretsar och då är det bra att förstå att det inte handlar om att lämna in en cv i vanlig bemärkelse. Man är varandras konkurrenter på ett sätt och när man hittar varandra så handlar det om ett socialt och professionellt samarbete. Man vet att det handlar om uppdrag som stärker ryktet. För att bli vald ska man behärska sitt instrument, men också fungera i sammanhanget. 

Det är viktigt att också se fältet som ett brett kontaktnätverk. I dag är till exempel föreningar också arbetsgivare. Där gäller det att se potentialen överallt och skapa sitt brand i tid. Här handlar mycket om att kunna läsa mellan raderna. 

– På många sätt lär vi oss spela de roller som omvärlden väntar sig av oss. De som blir utexaminerade bör lära sig läsa av vad som förväntas av rollen och situationen i sig. Det är också något man kan växa in i under studietiden. 

– Du kan inte bli bättre än det arbete du är beredd att sätta ner. Andra stadiet lär dig på många sätt att hitta dig själv och basen för din yrkesidentitet. Inom musiken krävs exempelvis också stor självdisciplin. 

För Omars själv har nätverken varit väldigt viktiga. 

– Utan nätverk kommer man inte långt. Här handlar mycket om att bygga förtroende, och framför allt att kunna sitt instrument. 

Allt har betydelse i och med att man väljer varandra och bygger sina kretsar om och om igen. 

– För mig har nätverk betytt massor! Jag gillar inte att ta för mig i alla sociala sammanhang men jag är mycket konverserande -bäst är jag kanske i mindre grupper. Utbildning ger motivation och puffar framåt. Man behöver vara nördigt intresserad av det man gör och också klara av att jobba på egen hand. Allt har betydelse i och med att man väljer varandra och bygger sina kretsar om och om igen. 


11.11.2020
 /