Åbo Akademi tar plats i musikutbildning.fi!


Nätverket Musikutbildning.fi, som samlar utbildningsinstanser på andra och tredje stadiet samt inom den fria bildningen i Svenskfinland, är stolt över att få presentera Åbo Akademi som en ny stark samarbetspartner. Syftet med ett starkt samarbete är att fokusera på studiestigar, valmöjligheter och det regionala samt nationella utbudet inom musikutbildningar. Förutom Åbo Akademi ingår Sibelius-Akademin, Yrkeshögskolan Novia, Lärkkulla, Lappfjärds folkhögskola, Yrkesakademin, Borgå Folkakademi samt Bildningsalliansen i det nätverk som koordineras och leds av DUNK.

– Musikutbildning.fi är det mest konkreta man fått till stånd och där finns det nu strukturer att ta till. Vi är små på gott och ont i Svenskfinland och det goda är att vi gärna vill nätverka och hålla i goda relationer.

Johannes Brusila, professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi, ser samarbetet som en viktig milstolpe för helheten inom musikutbildningen och ser också direkta synergier i vardagen.

– Vi har samma utmaningar som andra utbildningsinstanser, säger Brusila. Vi skulle gärna se ett ännu större söktryck och där behöver vi känna till varandras upplägg och studiestigar. Merparten av våra studerande kommer från gymnasiet idag men en stor del kommer också direkt från t.ex. Novia för att fortsätta på magisternivå.

De studerande som utexamineras med musikvetenskap som huvudämne har många olika valmöjligheter.

– Många blir musikskribenter, jobbar med olika former av kulturadministration, i skivbolag, inom musikinstitutioner och forskningen, blir intendenter vid symfoniorkestrar eller rent av eventarrangörer.

– Det roligaste jag vet med mitt jobb inom musiken är att jag får hjälpa studerande, diskutera och jobba på olika nivåer och inom olika sammanhang och ställa kvistiga frågor om musik, säger Brusila.

Brusila ser fram emot arbetet inom musikutbildning.fi och är glad att det görs så mycket konkret för samarbete inom utbildningsvärlden

– Musikutbildning.fi är det mest konkreta man fått till stånd och där finns det nu strukturer att ta till. Vi är små på gott och ont i Svenskfinland och det goda är att vi gärna vill nätverka och hålla i goda relationer.

Nu kommer Åbo Akademi in i ett nytt nätverk vilket i sin tur också leder till att vi får tillgång till varandras kontakter och plattformar. Vi delar med oss helt enkelt. Målsättningen är att de som vill studera ska kunna hitta information och möjliga studiestigar på ett enkelt sätt.

Cecilia Björk, som är forskare och universitetslärare inom musikens didaktik vid Åbo Akademi och jobbar med musikutbildning för blivande lärare, instämmer med Brusila.

– Allt började ju egentligen med musikutbildningsdagarna och via det en möjlighet att starta nya nätverk, säger Björk. Jag är så innerligt glad att tredje sektorn via DUNK tagit en stor och koordinerande roll här. Det är av stor betydelse för oss alla!

– Jag är starkt engagerad i att elever ska få en bra musikundervisning i grundskolan, säger Björk. Det är ett faktum att alla inte har en ekonomisk möjlighet att få musikundervisning på annat ställe än i skolan och där är det viktigt att vi stärker de möjligheter som skolan ger alla elever.

Genom min forskning arbetar jag hela tiden parallellt med teori och praktik för att kunna ge blivande lärare de rätta verktygen. Björk betonar de rätt små miljöer som Svenskfinland erbjuder och det strategiskt viktiga med att ingå i ett nätverk som musikutbildning.fi.

– För att vi ska kunna jobba på ett bra sätt behöver vi större plattform, säger Björk. Vi får ett större handlingsutrymme och kan göra mera om vi har starka nätverk i Finland och utanför. Nu kommer Åbo Akademi in i ett nytt nätverk vilket i sin tur också leder till att vi får tillgång till varandras kontakter och plattformar. Vi delar med oss helt enkelt. Målsättningen är att de som vill studera ska kunna hitta information och möjliga studiestigar på ett enkelt sätt.


01.04.2021
 /