PREPKURS INFÖR SIBELIUS-AKADEMIN

30.06.2022 - 08.07.2022

Västra Nylands folkhögskola, Karis

Nytt för i år! Prepkurs inför Sibelius-Akademin

Martin Wegelius institutet och Västra Nylands folkhögskola kommer i år att erbjuda en förberedande kurs för dem som söker in till utbildningsprogrammet för musikpedagogik vid Sibelius-Akademin år 2023. Detta är ett pilotprojekt i samarbete med Sibelius-Akademin som MWI hoppas kommer bli ett bestående inslag på Stora Musikkursen.

Fritt ackompanjemang (första omgången) och prima vista-spel (andra omgången)
Du lär dig att kompa i olika stilar och tempon samt att sjunga prima vista från notbilden till eget ackompanjemang med ackordbeteckningar.

Lärare: Martin Segerstråle

Kroppsrytmik (första omgången)
Du lär dig att använda kroppen som instrument utgående från givna rytmer och utveckla din kreativitet och improvisationsförmåga. 

Lärare: Sandra Långbacka

Undervisa en grupp (andra omgången)
Du lär dig att planera och förverkliga ett kort undervisningspass. Vad skall man tänka på när man undervisar högstadie-elever? Hur kan man aktivera dem utan instrument? Hur kan man vara tydligt i sitt uttryck och få en fungerande växelverkan med gruppen?

Lärare: Sandra Långbacka

Utöver dessa som ingår i preppkursen kan du välja ämnen från Stora Musikkursen som pågår samtidigt. Här kan du kolla kursens urval.

KURSAVGIFTER:
Heldag: 350€
Helpension: 500€
Det går att ansöka om nedsatt avgift i samband med anmälan.

ANNULLERINGSVILKOR
efter 15.5.2022 en annulleringsavgift på 30 €
efter 31.5.2022 85 % av deltagaravgiften.
Gäller ej vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Kursen arrangeras av Martin Wegelius Institutet och Västra Nylands folkhögskola.

Plats: VNF, Karis (Pumpviken 3)

Kontakt: martin@mwi.fi

Covid-19

Vi planerar att genomföra kurserna på ett tryggt sätt och tar i beaktande de restriktioner som är aktuella under sommaren. Om kursarrangören annullerar kursen på grund av Covid-19, betalas deltagaravgiften i sin helhet tillbaka. Kursarrangören har rätt att skicka hem en deltagare som påvisar Covid-19- relaterade symptom. Mot läkarintyg betalas deltagaravgiften för de uteblivna kursdagarna tillbaka.
Var i kontakt med oss om du har mer Covid-19 relaterade frågor.

Anmälningstid 1.3-15.5

Obs, Prepkursen har endast 10 deltagarplatser som fylls i anmälningsordning.