Konst- och Musikutbildningsdagarna

16.09.2022 - 17.09.2022

Hanaholmen, Helsingfors

DUNK logo

Konst- och Musikutbildningsdagarna ordnas den 16-17 september 2022 på Hanaholmen i Helsingfors. Evenemanget riktas till alla som jobbar med konst- och musikutbildning i Finland, i synnerhet med fokus på konst- och musiklärare i grundskolan, samt pedagoger och administrativ personal inom den grundläggande konstundervisningen.